LEP/LEK

Opracowane Lekarskie Egzaminy Końcowe/Państwowe

Luty 2015 – w trakcie opracowania,

Wrzesień 2008 – 200 pytań, komentarze prawie kompletne