Disclaimer

Treści tu zamieszczone są tylko do użytku własnego, nie ponoszę odpowiedzialności za szkody powstałe przez stosowanie się do zamieszczonych porad, wskazówek. Wszelki wysiłek fizyczny podejmujesz na własną odpowiedzialność. Polecam wcześniejszą wizytę lekarską w celu wykluczenia przeciwwskazań do uprawiania sportu.