FIGO rak szyjki macicy

Jeśli uważasz, że już znasz tą klasyfikacje, rozwiąż FIGOtest 😉

Dla przypomnienia:

Stadium Opis
0 Neoplazja śródnabłonkowa dużego stopnia (CIN III)
I Rak ograniczony do szyjki
IA Stadium przedkliniczne (rak możliwy do rozpoznania jedynie pod mikroskopem)
IA-1 Głębokość nacieku do 3 mm, średnica zmiany do 7 mm
IA-2 Głębokość nacieku 3–5 mm, średnica zmiany do 7 mm
IB Rak z inwazją większą niż IA-2 (makroskopowo widoczny lub nie)
IB-1 Klinicznie widoczna zmiana nie przekraczająca 40 mm
IB-2 Klinicznie widoczna zmiana przekraczająca 40 mm
II Rak rozrastający się poza szyjkę, ale nie naciekający dolnej 1/3 części pochwy ani ścian miednicy małej
IIA Rak nacieka proksymalny odcinek pochwy (górne 2/3)
IIB Rak nacieka przymacicza
III Rak dochodzi do ściany miednicy małej, nacieka 1/3 dolną część pochwy, występuje wodonercze i (lub) niewydolność nerek
IIIA Rak nie dochodzi do ścian miednicy małej, nacieka 1/3 dolną pochwy
IIIB Rak nacieka ściany miednicy i jest przyczyną wodonercza i (lub) niewydolności nerek
IV Rak szerzący się poza miednicę małą lub naciekający w badaniu histologicznym błonę śluzową pęcherza moczowego i (lub) odbytnicy
IVA Rak nacieka narządy miednicy małej: odbytnicę i (lub) pęcherz moczowy
IVB Występują przerzuty odległe