FIGO rak endometrium

Jeśli uważasz, że już znasz tą klasyfikacje, rozwiąż FIGOtest 😉

Dla przypomnienia:

Stadium Opis
I Nowotwór ściśle ograniczony do trzonu macicy
Ia Brak nacieku lub głębokość nacieku obejmuje <50% mięśniówki
Ib Naciek obejmuje ≥50% mięśniówki
II Nowotwór nacieka podścielisko szyjki macicy, ale nie wychodzi poza macicę
III Lokalne i regionalne naciekanie
IIIa Rak nacieka surowicowkę macicy i/lub przydatki
IIIb Przerzuty do pochwy i/lub przymacicz
IIIc Przerzuty do węzłów chłonnych miedniczych i/lub węzłow okołoaortalnych
IV Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzowki odbytnicy i/lub odległe przerzuty
IVa Naciekanie nowotworowe błony śluzowej pęcherza moczowego i/lub odbytnicy
IVb Przerzuty odległe obejmujące przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych i węzłów chłonnych w jamie brzusznej